szukaj

w polu: język: 
nasza oferta:
HIT
EKONOMIA
LEKSYKON TERMINOLOGII FACHOWEJ DORADZTWA PODATKOWEGO. RACHUNKOWOŚĆ, PRAWO PODATKOWE, PRAWO HANDLOWE. CZĘŚĆ 1 - POLSKO- NIEMIECKA I CZĘŚĆ 2 - NIEMIECKO- POLSKA
HIT
TECHNIKA
SŁOWNIKI NIEMIECKO - POLSKIE, POLSKO - NIEMIECKIE, NAUKOWO TECHNICZNE, SPECJALISTYCZNE I OGÓLNE - CD- ROM
Księgarnia Lingwistyczna KNK
główna  :   powrót  :   warunki  :   kontakt  :   o nas  :   Najczęstsze pytania  :   klienci o nas  :   Linki
 
TŁUMACZ I SŁOWNIK JĘZYKA ROSYJSKIEGO WERSJA 2.0
Praca zbiorowa
CENA: 179,00 zł
"Tłumacz i Słownik Języka Rosyjskiego wersja 2.0" służy zarówno jako wszechstronne narzędzie do tłumaczenia tekstów, jak i jako słownik. Cechuje go najwyższa w Polsce jako?ć tłumaczenia automatycznego z rosyjskiego i na rosyjski, wielka ilo?ć dostępnych opcji i łatwo?ć obsługi. Program tłumaczy dowolnej długo?ci dokumenty, listy, emaile, strony www, artykuły i ogłoszenia w gazetach, instrukcje obsługi i wszelkie inne teksty, uwzględniając przy tym zasady gramatyki języka i kontekst wyrazu w zdaniu. Zawiera największy rosyjsko-polski i polsko-rosyjski słownik komputerowy spo?ród dostępnych w Polsce - liczy on 220.000 haseł, 330.000 tłumaczeń oraz 12 mln form odmiany wyrazów.
Program znakomicie ułatwia zrozumienie tekstów rosyjskich i tłumaczenie tekstów polskich (np. korespondencji) na rosyjski. W porównaniu do poprzedniej wersji poprawiona została znacząco jako?ć tłumaczenia automatycznego, dodano wiele nowych opcji i możliwo?ci programu, bardzo rozszerzono słownik. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć lingwistyki komputerowej jako?ć tłumaczenia jest wyższa od wszelkich innych systemów tłumaczących sprzedawanych w Polsce. Rozbudowano słownik o liczne wyrażenia biznesowe i prawnicze.
Program wykorzystuje m.in. metodę transferu. Dokonuje również bardzo złożonej analizy gramatycznej, składniowej i leksykalnej poszczególnych zdań i całego tekstu. Analizuje m.in. formy wieloznaczne, kategorie gramatyczne, szyk zdania, powiązania międzywyrazowe, poszczególne wyrazy. Co ważne, analizuje wyrazy w szerokim kontek?cie, uwzględniając nie tylko funkcję w zdaniu, formę gramatyczną, lecz także ich znaczenie i znaczenie wyrazów sąsiednich. Przekład tworzony jest na podstawie największego w Polsce słownika, leksykonów pomocniczych, reguł transferu oraz analizy składniowej i semantycznej.
Katalog opcji programu jest bardzo obszerny. Pozwalają one szybko poprawić niedoskonało?ci tłumaczenia automatycznego. Dostępne są m.in. następujące możliwo?ci:
- udostępnia kilkana?cie trybów pracy, m.in. automatyczny, interaktywny; umożliwiają one pełną kontrolę nad tłumaczonym tekstem;
- bardzo obszerne słowniki programu, zawierające ogromną ilo?ć zwrotów, idiomów i przykładów użycia dostępne są zarówno osobno, jak i podczas procesu tłumaczenia;
- szczególnie rozbudowane zostało słownictwo ekonomiczne i prawnicze;
- w słowniku wy?wietlić można wymowę wyrazów (podobnie jak ich różne transkrypcje i transliteracje);
- podczas używania programu i słownika można posługiwać się zarówno cyrylicą, jak i różnymi metodami zapisu wyrazów rosyjskich alfabetem łacińskim;
- można również wpisywać wyrazy i teksty tak, jak je usłyszeli?my (program posiada system, który pozwala na ich przetłumaczenie);
- program umożliwia tworzenie i zmianę słownika użytkownika; można również w łatwy sposób w ciągu kilku chwil dodać do niego słownik specjalistyczny złożony nawet z wielu tysięcy haseł, je?li potrzebne jest to np. do tłumaczenia testów fachowych;
- program obsługuje wiele słowników użytkownika; można je zmieniać w zależno?ci od tego, nad jakim tekstem pracuje się w danej chwili;
- program tłumaczy pliki tekstowe, dokumenty Word, strony internetowe, a także bieżącą zawarto?ć schowka; umożliwia zapis m.in. w formacie Word, a także natychmiastowe wysłanie przetłumaczonego tekstu jako e-mail;
- program umożliwia zapamiętanie przetłumaczonych zdań w archiwum; raz dokonane tłumaczenie może być dowolnie często wykorzystywane przy tekstach podobnych - bardzo przydatna opcja przy tłumaczeniu np. formularzy lub tekstów zawierających powtarzające się fragmenty;
- zdanie tłumaczone można wy?wietlić w postaci tabeli, pozwalającej na łatwą i dokładną analizę wszystkich znaczeń wyrazów danego zdania;
- rozbudowana opcja sprawdzania pisowni umożliwia sugerowanie poprawnych form przez program;
- wybór spo?ród 55 kontekstów tematycznych pozwala na dostosowanie słownictwa do rodzaju tekstu;
- opcje gramatyczne pozwalają zachować wła?ciwe formy grzeczno?ciowe i niuanse stylistyczne danego języka;
- dostępna jest opcja korekty przetłumaczonego tekstu przez kliknięcie na przetłumaczony wyraz;
możliwe jest przetłumaczenie i wy?wietlenie w słowniku tekstów zaznaczonych w innych programach (za pomocą gorącego klawisza);
- dołączony jest osobny program do tłumaczenia nawet wielu plików po kolei, np. w tle podczas używania innych programów;
- inne opcje to np. możliwo?ć ponownego przetłumaczenia wybranego zdania, odnajdywanie zdania z tekstu ?ródłowego przez kliknięcie na zdanie przetłumaczone i odwrotnie, opcja wy?wietlenia zdań z tekstu ?ródłowego i przetłumaczonego obok siebie i dziesiątki innych.
Interfejs programu jest pełnym i wygodnym edytorem tekstu, pozwalającym na wygodną obróbkę tekstu i dostosowanym do współpracy z MS Word i innymi edytorami tekstu. Program umożliwia definiowanie różnych kombinacji klawiszy dla liter cyrylicy (tak, jak jest wygodnie użytkownikowi), a także je?li taka opcja zostanie wybrana - wprowadzanie tekstu rosyjskiego oraz wyszukiwanie wyrazów w słowniku za pomocą alfabetu łacińskiego (w postaci transkrypcji lub transliteracji).
SŁOWNIK:
Słownik programu jest bardzo obszerny (zawiera 220 000 haseł, które mają 330 000 tłumaczeń). Znale?ć w nim można dziesiątki tysięcy zwrotów, będących ilustracjami poszczególnych haseł i wiele obja?nień dotyczących między innymi użycia danego wyrazu. Przy wyrazach umieszczone są też informacje gramatyczne. Dostępne są również opcje wy?wietlania wyrazu w postaci transkrypcji lub transliteracji. Ponadto wy?wietlić można wymowę wyrazów. Słownik wyposażony jest we własny, samodzielny interfejs pozwalający m.in. na odszukiwanie haseł, ciągów znaków, dodawanie własnych komentarzy itp. Co najważniejsze, w programie możliwe jest odnalezienie dowolnej formy odmiany wyrazu - zarówno rosyjskiego, jak i polskiego, czego nie umożliwia żaden słownik książkowy. Dzięki temu można zaoszczędzić bardzo dużo czasu przy poszukiwaniu wyrazów i zwrotów, a także lepiej zorientować się w zawiło?ciach gramatyki rosyjskiej.
TŁUMACZ STRON INTERNETOWYCH:
Tłumacz stron internetowych (działający w obie strony) jest samodzielnym programem, który współpracuje z przeglądarką Internet Explorer 4.0 i jej wyższymi wersjami. Tłumaczy dowolne strony internetowe w języku rosyjskim i polskim bezpo?rednio w oknie przeglądarki. Umożliwia też m.in. wybór profilu tłumaczonego tekstu oraz podmianę znaczeń w przetłumaczonym tek?cie.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
- PC z procesorem Pentium lub kompatybilnym;
- Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista;
- 64 MB RAM;
- napęd CD-ROM;
- około 110 MB wolnego miejsca na dysku.

Wyd. Kompas, 2005, 1 x CD, oprawa pudełko plastikowe, (cena z Vat)
3,8

 

Wraz z książką "TŁUMACZ I SŁOWNIK JĘZYKA ROSYJSKIEGO WERSJA 2.0" kupowano również:

koszyk
Twój koszyk
Wartość: 0,00 PLN
Liczba tytułów: 0
NEWSLETTER
bestsellery
nasi partnerzy

 

 

 
HIT
MULTIMEDIA
FS- TRANSLATOR 6.6 REPERTORIUM DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH CD- ROM
HIT PRAWO
DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING. FINANCE. LAW ENGLISH- POLISH, POLISH- ENGLISH. SŁOWNIK TERMINOLOGII GOSPODARCZEJ BANKOWOŚĆ. FINANSE. PRAWO. ANGIELSKO- POLSKI, POLSKO- ANGIELSKI
Ciekawostka
MAŁY SŁOWNIK TERMINOLOGII KRYMINALNEJ I POLICYJNEJ POLSKO- NIEMIECKI
zapraszamy

Copyright © KNK Księgarnia Lingwistyczna 2006 - 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webmaster.